Over Dutch-INCERT

Het consortium Dutch-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief van de drie technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente en de Hogescholen Rotterdam en Arnhem/Nijmegen (en later Fontys Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam), als platform om wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek, technologische innovatie en onderwijsvernieuwing nauw te kunnen verbinden met de transitie naar elektrisch vervoer in Nederland. Het kennisplatform stimuleert snelle kennisdoorstroming, afstemming en samenwerking tussen de aangesloten partijen.

Dutch-INCERT werkt daartoe samen met het innovatieve bedrijfsleven en overheden die een voortrekkersrol spelen op het gebied van elektrische mobiliteit. De benadering van Dutch-INCERT is pre-competitief en gericht op onafhankelijke kennis- en technologieontwikkeling. Het doel is een strategische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de succesvolle transitie naar elektrische mobiliteit in Nederland.

 


Stuurgroep Dutch-INCERT

Hogeschool RotterdamHogeschool Rotterdam
Ir. Frank Rieck (voorzitter)

 

Technische Universiteit EindhovenTechnische Universiteit Eindhoven
Prof.dr. Henk Nijmeijer

 

Technische Universiteit DelftTechnische Universiteit Delft
Prof.dr.ir. Pavol Bauer

 

Universiteit TwenteUniversiteit Twente
Dr.ir. Maarten Bonnema

 

Hogeschool van Arnhem en NijmegenHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Bram Veenhuizen

 

Hogeschool van AmsterdamHogeschool van Amsterdam
Dr.ir. Robert van den Hoed

 

Technische Universiteit DelftTechnische Universiteit Delft
Pauline van der Vorm, Research Funding NL
Valorisation Centre TU Delft (secretaris)

 


Support team Dutch-INCERT
Frank Rieck (Voorzitter)
Arjen van Pelt (PIB Oostenrijk project manager)
Pauline van der Vorm (Coördinator)
Mark Kwanten (Communicatie)

E-Hub
Bob Elders
Sjoerd Moorman

ARCHI (In samenwerking met NKL)
Robert van den Hoed
Maarten Bonnema
Tim Veldhuis

ProfEd E-mobility (In samenwerking met TU Delft Extension School)
Pavol Bauer (Course leader)
Gautham Ram Chandra Mouli
Sjoerd Moorman
Kajan Kort
Esteban Huaca
Rutger van de Langemaat
Irene Overtoom
Naunidh Mangat
Arun Meyappan Venkatachalam