Verslag Masterclass oktober; ‘Integratie cruciaal voor duurzaam vervoer’

Eind oktober kwamen professionals die kansen willen grijpen in elektrisch vervoer, vanuit alle hoeken van Nederland bij elkaar. Dutch-INCERT organiseerde een tweedaagse cursus. Het werd goed duidelijk hoe Nederland ervoor staat en waar de mogelijkheden en beperkingen liggen.

Vanuit verschillende disciplines werd het onderwerp behandeld. TU Delft-hoog­leraar Fokko Mulder ging bijvoorbeeld in op de werking en ontwikkeling van verschillende soorten energie dragende materialen, waaronder batterijen. Hij eindigde bij de noodzaak en mogelijkheden voor opslag van duurzame energie. Alle experts wezen op de razendsnelle technische ontwikkelingen van auto’s, in­frastructuur en ondersteunende services.

Wat moeten we doen om deze kansen voor Nederland te grijpen? Sprekers behandelden de rol die overheden, kennis instellingen en bedrijven spelen in de transitie naar duurzaam vervoer. Integratie met andere vervoersmodalitei­ten, duurzame opwekking en het netwerk achter de laadinfrastructuur is daarbij cruciaal. Bert Klerk maakte volop gebruik van zijn onafhankelijke rol als voorzit­ter van het Formule E-team. Hij riep op niet naar de overheid te staren, maar zelf kansen te grijpen in deze nieuwe markt. Wel drukte hij diezelfde overheid op het hart om op dit cruciale moment niet te stoppen met stimulering en infrastruc­tuurontwikkeling.

Frank Rieck, voorzitter van Dutch-­INCERT en lector Future Mobility aan de Hogeschool van Rotterdam, sloot het programma af met concrete kansen om een boterham met elektrisch vervoer te verdienen.

U kunt zich via http://www.d-incert.nl/masterclass aanmelden voor de editie van 5 en 6 maart.