Report on seminar ‘Laadgedrag en autogebruik’


AMSTERDAM – Onder grote belangstelling werden vrijdag 20 mei twee presentaties gegeven op het D-INCERT seminar laadgedrag en autogebruik. Ingo Bunzeck van ECN presenteerde resultaten van een deelonderzoek naar voorkeuren voor laadplaatsen uit het zevende kaderprogramma G4V, waarin ECN participeert. Robert van den Brink van Goudappel Coffeng presenteerde de resultaten van zijn studie naar hoeveel huishoudens kunnen rijden in een elektrische auto, zonder daarbij concessies te hoeven doen aan hun huidige autogebruik.

Na elke presentatie was er ruimte voor discussie met de zaal, waarna ook het aanwezige expertpanel (Roland Steinmetz; gemeente Amsterdam, Klaas Hommes; TenneT, Kees Maat; TU Delft ) haar mening gaf.

Over het onderzoek naar voorkeuren voor laadplaatsen werd vanuit de zaal gevraagd in hoeverre het mogelijk is om in de huidige introductiefase waarin we nu zitten, mensen vragen te stellen over een product dat we nog niet in voldoende mate kennen. De vergelijking werd getrokken met het uitsturen van een vragenlijst over mobiele telefonie in de jaren 80.

Vanuit het expertpanel stelde Roland Steinmetz (Gemeente Amsterdam) voor om als volgende stap een vragenlijst uit te sturen onder de 500 rijders van elektrische auto’s in Nederland. Kees Maat (TU Delft) uitte zijn zorg dat mensen in deze vragenlijst een mening geven over dingen die ze nog niet weten. Anderzijds is het goed om hun verwachtingen te kennen. Kritisch stond Maat ten overstaande van de onderzoeksmethode, aangezien het niet een willekeurig geselecteerde groep betreft. Ook plaatste Maat een kanttekening bij de kritische houding van de Nederlanders ten opzichte van het bereik van een elektrische auto. Vanuit het publiek werd opgemerkt dat de gemiddelde kennis van Nederlanders over auto’s beperkt is aangezien wij geen automotive land zijn. Vervolgens ontstond een discussie in hoeverre het laadgedrag van consumenten kan veranderen vanaf het moment dat ze de elektrische auto langer in hun bezit hebben.


Na de pauze presenteerde Robert van den Brink van Goudappel Coffeng de resultaten van zijn studie, onderzoek is gedaan naar hoeveel huishoudens kunnen rijden in een elektrische auto, zonder daarbij concessies te hoeven doen aan hun huidige autogebruik. Hij concludeerde dat er geïnvesteerd dient te worden in thuis laden en laden op het werk. Vanuit het publiek werd gevraagd naar het vervolgonderzoek, wat volgens Van den Brink dient te gaan over verplaatsingsgedrag (op welke punten krijgt men een probleem met zijn accu).

Kees Maat gaf in zijn reactie aan dat mensen wereldwijd zeventig minuten van hun dag willen besteden aan reizen en dat de tijd die het snelladen inneemt, hiervan af gaat. Verder verwacht hij dat er meer ruimtelijke chaos zal ontstaan, aangezien mensen zullen gaan parkeren om te laden. Bovendien zullen er meer voertuigen bij komen, waardoor er meer voertuigen zijn om te laden op de beschikbare laadinfra. Van den Brink gaf aan eveneens een nieuwe uitdaging te zien in het efficiënt omgaan met beschikbare ruimte, aangezien je geparkeerde auto’s een laadplek wilt bieden.

Klaas Hommes vroeg om een vervolgstudie waarin de effecten op het net worden onderzocht en de gevolgen voor de beschikbare parkeerplekken. Aangezien het niet overal mogelijk is om op eigen terrein te laden, blijft openbare laadinfrastructuur van belang. En omdat laadinfra een direct verband heeft met de actieradius van het voertuig, is de aanleg van laadinfra een middel om de angst met betrekking tot de actieradius weg te nemen.


Roland Steinmetz gaf aan dat volgens hem laadinfrastructuur de sleutel tot succes van de elektrische auto is. De telegraafkop die naar aanleiding van het verschijnen van deze studie is verschenen, kwam gelegen, omdat deze de gemiddelde consument afschrikt, waardoor er gelegenheid is om in de tussentijd de problemen met laadinfrastructuur op te lossen.

In de discussie die vervolgens ontstond, ging het over het eventuele effect dat elektrisch rijden leidt tot aanschaf van meer auto’s of mobiliteitsconcepten per huishouden. In hoeverre zal men juist de grotere benzineauto wegdoen na aanschaf van een elektrische auto. Ook werd er stil gestaan bij de verschillende laadmogelijkheden die al worden aangeboden.

Submit a Comment