Onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam

Hieronder staat een overzicht van een aantal onderzoeken op het gebied van elektrische mobiliteit en de onderliggende systemen die door de Hogeschool van Amsterdam worden uitgevoerd.

1. Smart Mobility and Logistics
Binnen het thema Smart Mobility and Logistics ligt de focus op het ontwerpen van technologische oplossingen voor (duurzame) mobiliteit en logistiek om de stad bereikbaar, toegankelijk en verbonden te houden.
Zowel de internationale knooppunten, als de stad, staan voor de uitdaging een duurzame toekomst te realiseren. In het onderzoeksprogramma onderscheiden we drie tendensen waarop innovatie nodig is om de logistieke sector in de MRA concurrerend en duurzaam te houden. Concrete onderzoeksprojecten richten zich op schone bouwlogistiek, logistiek van circulaire stromen en ontwikkeling van nieuwe, nulemissie logistieke systemen voor licht vrachtvervoer.
 
Experts: E. Petersen

Voor meer informatie, klik hier.

2. Smart Energy Systems
Energie is sterk in transitie. Ontwikkelingen in technologie, markt en regulering maken dat ons toekomstig energiesysteem steeds decentraler en slimmer wordt, dat consumenten eigen energie gaan opwekken en zich organiseren in cooperaties, de (elektrische) auto vervlochten wordt met ons energiesysteem en nieuwe verdienmodellen ontstaan. Steden staan voor de uitdaging om grote stappen te zetten in het realiseren van energiebesparing, het inpassen van lokaal opgewekte duurzame energie, en faciliteren van elektrische mobiliteit. Concrete projecten omvatten o.a. demonstratie van vehicle2grid functionaliteiten (o.a. met Cofely, Alliander en Mitsubishi).
 
Experts: R. Appels

Voor meer informatie, klik hier.

3. Uitrol Laadinfra
Efficiente ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is een van de grote voorwaarden voor succesvolle elektrische mobiliteit. Binnen het project IDOLaad (www.idolaad.nl) wordt in samenwerking met o.a. de G4 gemeenten, Nuon, Cofely, OverMorgen en Enexis onderzoek gedaan naar prestaties van bestaande laadinfrastructuur, als ook ontwikkeling van voorspel- en simulatiemodellen om ketenpartijen te ondersteunen met slimme uitrolstrategieen van laadinfrastructuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze data science afdeling die de laadsessies in de openbare laadinfrastructuur analyseren.
 
Experts: R. van den Hoed

Voor meer informatie, klik hier.

4. Infrastructuur voor doelgroepen
Daarnaast wordt in nauwe samenwerking met busbedrijven, taxi-branche en botenbranche gekeken naar mogelijkheden om dedicated laadinfrastructuur te ontwikkelen om nulemissie oplossingen voor deze branche mogelijk te maken.
 
Experts: R. van den Hoed

Voor meer informatie, klik hier.