‘King of the Road with Zero Emission’: Strategische onderzoek en beleidsagenda voor emissievrij zwaar vervoer beschikbaar.

16-10-2018

‘King of the Road with Zero Emission’ is een strategische onderzoeks- en beleidsagenda voor zwaar wegvervoer. Het is het resultaat van een ‘Knowledge-to-Knowledge’-project dat werd uitgevoerd als onderdeel Partners for International Business-programma tussen Nederland en Oostenrijk. De onderzoeksvragen voor de transitie naar emissieloos vrachtvervoer zijn onder elkaar opgeschreven. Veel partijen in Nederland als in Oostenrijk hebben input geleverd; Dutch INCERT heeft de agenda ontwikkeld. Technische, financiële / economische en sociale vragen zijn geïdentificeerd.

De technische onderzoeksvragen richten zich op opladen en snelladen van zeer grote batterijen op een manier die de energietransitie ondersteunt en tegelijkertijd voldoet aan de vereisten van de transportbedrijven. Andere vragen hebben betrekking op voertuigconfiguratie, vergroten rijbereik, transportpatronen, software om bestuurders te helpen en online monitoring. De rij- en rusttijdenregeling en software-ondersteuning voor chauffeurs zijn belangrijke technische vragen met grote impact op de sociaal-economische aspecten. De financiële en economische vragen gaan over het opbouwen van een betrouwbaar verdienmodel en over de manier waarop luchtkwaliteitseisen van invloed zijn op de adoptie van emissievrij transport. De sociale vragen gaan over gedragsverandering en nudging van managers en chauffeurs.

Het PIB-programma Erfolgsformeln verbinden werd eind 2016 opgericht om de handelscontacten tussen Oostenrijk en Nederland op vlak van e-mobility te versterken. Emodz is als penvoerder verantwoordelijk voor deze drie jaar durende permanente handelsmissie. Dutch INCERT is een Nederlandse kennissamenwerking op gebied van elektrisch rijden en een van de deelnemende partijen.

Doel is om economische ontwikkeling te stimuleren en kennis uit te wisselen met Oostenrijk op het gebied van het verduurzamen van mobiliteit en de energietransitie. De Partners for International Business Programma’s worden ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de diplomatieke posten in de doelregio’s.

De onderzoeksagenda is hier te downloaden.

Onderzoeksagenda King of the Road (1)