Highlights 2016 EV in Nederland

Nederlandse bedrijfsleven profiteert van groei elektrisch vervoer in 2016
In 2016 zijn bijna 25.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland. Mede dankzij de Rijksbijdrage laadinfrastructuur steeg het aantal publieke laadpunten van 7.400 naar bijna 12.000, een stijging van ruim 60%. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert hiervan. De werkgelegenheid binnen de elektrisch vervoersector is toegenomen met bijna 900 nieuwe voltijdbanen.

Deze cijfers komen uit het Jaarverslag Elektrisch Vervoer 2016 dat RVO.nl in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft gepubliceerd.

Highlights 2016
In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Het jaarverslag 2016 “Elektrisch vervoer in Nederland” bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.
Zie ook de bijlage voor het Nederlandstalige jaarverslag. Het Engelstalige jaarverslag vindt u hier.

Kansen door innovatie
Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer internationaal actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters.

Download het volledige verslag hier of lees het hieronder:

Highlights2016EVNederland