Workshop ‘Elektrisch rijden, maar dan anders’: almost 100 participants, over 250 rides, 0 accidents.
Apr09

Workshop ‘Elektrisch rijden, maar dan anders’: almost 100 participants, over 250 rides, 0 accidents.

Yes, there is much we can learn and gain from small electric vehicles while the automotive changes are ongoing. This is one of the conclusions of the workshop “Elektrisch rijden, maar dan anders” (Electric Driving, but Different) held at the University of Twente on March 29, 2011. It is known that in the Netherlands commuting distances are mostly limited to well below 40 km per day, and that mostly we travel this distance alone. We make our own choices when it comes to the exact time of travel and the means of transportation. In between the popular bikes, belonging to the category of ‘slow traffic’ on one side, and the automobile or public transport – ‘fast traffic’- on the other, we see new products emerging that draw our attention. Maybe this can lead to a new class of road transportation: ‘normal traffic’, with maximum speeds up to 80 km/h. At the workshop, several examples of such new, 100% electric vehicles have been presented and demonstrated. Practically every participant tried out a Trikke, Qugo, Segway, BonGo scooter, Elmoto (by e-lifestylebikes), or an electric recumbent bike (by Sinner). Also, city cars and service trucks (by Divaco Benelux and Ecars Europe) were shown and driven. An interesting mix of vehicles that is already out there! Prof. de Ridder (University of Twente) gave the first keynote lecture on the future of electric driving. Although we must beware of ’Black Swan thinking’, trend studies help us guiding our future which is approaching faster and faster. Prof. Schoormans (University of Delft) emphasized the need to keep focused on the user needs and wants in order to ensure that innovative electric vehicles can become a success. Additionally, innovations require extra benefit compared to existing products if they want to become mainstream. Finally, Prof. Poelman (University of Twente) showed the differentiation in designing for mobility when combined with different activities. By ensuring that proper functionalities are accounted for in a design, we can create the needed value. Where the vehicles were all very quiet, the real noise came from the excitement: almost 100 participants took more than 250 rides and 0 accidents happened. A successful closure of a successful workshop! Marc Beusenberg, University of...

Read More
Snel verkeer, langzaam verkeer; en nu ook normaal verkeer!
Mar18

Snel verkeer, langzaam verkeer; en nu ook normaal verkeer!

Uitgangspunt voor het onderzoeksprogramma duurzame mobiliteit aan de Universiteit Twente, met alle voordelen van dien. Onze vervoersvraag is in de loop der tijd erg divers geworden. Toch is het overgrote deel van het aanbod aan mobiliteitsproducten nog steeds gericht op de traditionele indeling van snel verkeer en langzaam verkeer. Het gevolg hiervan is dat er, voor korte en middellange afstanden, nog te veel gebruik gemaakt wordt van vervoersmiddelen met een gewicht van meer dan tien maal dat van de inzittende. De (gedeeltelijke) omschakeling van de automotive sector naar elektrisch rijden is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar lost dit probleem van overdimensioneren nog niet op. Er blijft dus nog veel ruimte over voor een nieuwe categorie voertuigen. Onder de term “normaal verkeer” richt de Universiteit Twente zich op deze nieuwe categorie: duurzame vervoersmiddelen die uitstekend geschikt zijn voor een groot deel van onze dagelijkse behoefte aan mobiliteit, met een snelheid tot ca. 80 km/u en een actieradius van ca. 100 km. Uiteraard levert de ontwikkeling van duurzaam, elektrisch, “normaal verkeer” voordelen op die we ook elders zien. Energiebesparing is mogelijk door elektrische aandrijving, maar bij normaal verkeer zal dit nog prominenter zijn door de reductie in voertuiggewicht. Hetzelfde geldt ook voor de vermindering van de uitstoot van CO₂: 100% elektrisch rijden levert aan het voertuig 0% uitstoot op. En dan is er nog sprake van verminderd geluidsoverlast. Ontwikkeling van producten in het segment normaal verkeer zal ook leiden tot kleinere voertuigen en levert dus ook ruimtewinst op, zowel op de weg (vermindering van files) als naast de weg (parkeren). Duurzaamheid vertaalt zich bij de nieuwe categorie voertuigen ook in het verminderd gebruik van grondstoffen, en binnen het onderzoeksprogramma van de Universiteit Twente wordt ook accent gelegd op recycling en cradle-2-cradle. De belangrijkste schakel voor een succesvolle introductie van duurzaam elektrisch rijden is wellicht de attractiviteit voor de gebruiker. Binnen de bovenstaande definitie van normaal verkeer zullen niet alleen aanschaf maar ook gebruikskosten lager kunnen uitvallen dan nu het geval is bij voertuigen in de categorie snel verkeer. Daarnaast is het van groot belang dat de nieuwe producten, nog sterker dan het huidige aanbod aan auto’s, afgestemd worden op de specifieke eisen en wensen van de gebruikers. Dit laatste betekent een nichemarkt benadering, wat goed past binnen de Nederlandse ondernemerscultuur, kennisintensief ontwerpen vereist, en voor de Universiteit Twente al geleid heeft tot verschillende projecten met het bedrijfsleven. Veel van de nodige technologieën zijn voorhanden, maar de afstemming hiervan op ontwikkeling van voertuigen voor specifieke groepen gebruikers vergt verder onderzoek. Hoe beter het voertuig voldoet aan de behoeften van de gebruiker, des te beter de acceptatie. Ook dit zien we bij de Universiteit Twente als een vorm van duurzame productontwikkeling. Dat duurzaam elektrisch rijden een vooraanstaande, wellicht dominante, rol gaat innemen in ons dagelijks leven staat wel vast. Op veel manieren wordt hier al met man en macht aan gewerkt, want de tijd die ons rest voordat fossiele brandstoffen te schaars worden is door menigeen geschat op minder dan 50 jaar. Met het oog op het streven naar een snelle en goede introductie van duurzaam elektrisch rijden in Nederland (en daarbuiten) zal de Universiteit Twente mede gebruik maken van het D-INCERT platform om haar onderzoeksplannen af te stemmen en resultaten in te brengen. De focus op “normaal verkeer” reduceert hierbij het aantal drempels aanzienlijk. Marc Beusenberg MSc., Industrial Design Engineering Universiteit...

Read More
Battery Maintenance > How do you do it?
Feb04

Battery Maintenance > How do you do it?

I like to take this opportunity to write on this website to propose a question. A couple of weeks a go there was a workshop about Smart Grids on the TU Delft, organized by D-Incert. Different companies presented their research. One of them was KEMA, represented by Petra de Boer (Presentation here). She has been working on a research about End-Of-Life value of batteries of electric cars. A part of her research was to find out how to manage your e-car battery to sustain the capacity. An e-car battery is unsuitable for cars when the capacity goes below 80%. KEMA found out that when a battery is cycled between 80% and 100% (so maximum discharge of 20%) the capacity stays above 80% for about 12.000 cycles. When the battery is always fully discharged the battery stays above 80% for only 1200 cycles! This information is from practical research, so no doubt about that. But what about laptop and mobile phone manufacturers that say you have to fully discharge your battery once in a while to keep the battery in good working condition? Apple states it has to be charged to ‘keep the battery juices flowing’. When I heard the KEMA presentation, many people in the audience where surprised, ofcourse this research was done for car batteries, but the data was also applicable for other lithium-ion batteries, like in mobile phones and laptops. When I shared this information with my friends, many did not believe me. So I guess this ‘deep discharge’-myth has spread thru the communities without any real evidence. Internet forums discuss based on experience, but does not give a concrete answer. Let’s hope some researchers have a good answer to this to solve this myth. So what do you think, full discharge regularly or keep above 80% to keep your lithium battery...

Read More
Report on Innovation Workshop Smartgrids
Jan14

Report on Innovation Workshop Smartgrids

Vrijdag 7 januari, de eerste activiteit van D-Incert van het nieuwe jaar. In zijn inleiding gaf Prof. Ernst ten Heuvelhof, voorzitter van de Taskforce Intelligente Netten, aan wat er vanuit de regering gebeurt op het gebied van Smart Grids. In het takenpakket van deze taskforce zitten onder andere het organiseren van samenwerking tussen de stakeholders en het opstellen van een actieplan voor de aankomende jaren. De taskforce verdiept zich in de huidige stand van zaken en probeert toekomstige problemen te voorzien en witte vlekken in de kennis vast te stellen en op te lossen. De tweede spreker was Remco Verzijlbergh; zijn onderzoek richt zich op de integratie van elektrische auto’s en duurzame energie in het elektriciteitsnet. De op een na laatste spreker voor de pauze was Femke Hulsbergen. Zij presenteerde haar studie bij TNO waarin zij laat zien dat investeren in Smart Grids beter en goedkoper is dan het elektriciteitsnetwerk steeds uit te breiden om aan de groeiende vraag te kunnen voorzien. Petra de Boer van KEMA sloot het gedeelte voor de pauze af met haar presentatie over batterij technologie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid van verschillende toepassingen van oude batterijen uit EV’s. Hoewel een EV-batterij is afgeschreven bij 80% van de aanvankelijke capaciteit, betekent dit niet dat de batterij meteen onbruikbaar wordt. Na de pauze kwam het drieluik met daarin de belangrijke actoren rondom smart grids en elektrische auto’s aan de beurt. Als eerste Jasper IJzenbrandt van Eneco, als vertegenwoordiger van de energieproductiebedrijven en handelaren in energie, met een sterk verhaal over de complexiteit en de risico’s van het in- en verkopen van elektriciteit. Jasper eindigde zijn verhaal door het belang van Smart Grids nogmaals aan te geven, niet alleen vanwege de capaciteit verplaatsing maar ook vanwege de grote financiële voordelen. Tweede spreker na de pauze was Joris Knigge van Enexis, Enexis is onafhankelijk beheerder van energiedistributienetten in noordoost en zuid-oost Nederland. In zijn presentatie benadrukte ook hij het belang van Smart Grids en met de parallel met de Toren van Babel maakte hij duidelijk welke risico’s we lopen als we niet zouden samenwerken. Praktische ervaring met elektrische auto’s is iets waarmee Enexis wil bijdragen aan de kennis ontwikkeling. Volgens Joris Knigge is de komst van de elektrische auto namelijk dé aanjager van de ontwikkeling van Smart Grids. Als laatste kwam Jurjen de Jong van Evehicle namens de charge service providers aan bod. In zijn presentatie vertelde hij over zijn samenwerking met BetterPlace, Oranjewoud en Enexis. Hun doel is om een werkend Smart Grid te maken en daarmee kennis en ervaring op te doen en daarbij meerdere partners te betrekken om een eenduidig systeem te maken. Tijdens de afsluitende plenaire discussie werd het gebruik van digitale communicatie protocollen naar voren gebracht. Zolang niet iedereen dezelfde protocollen gebruikt, kunnen verschillende apparaten aan een Smart Grid niet met elkaar communiceren. Deze en andere discussies werden voortgezet in de daaropvolgende borrel, die ook nog tot de nodige interessante ontmoetingen heeft geleid. Alles bij elkaar een geslaagde workshop met veel nieuwe informatie en we zijn een stap dichterbij een coöperatieve oplossing gekomen voor het aankomende energie...

Read More
Electric Mobility in the Netherlands: powering implementation and innovation
Dec22

Electric Mobility in the Netherlands: powering implementation and innovation

In all European countries a large interest has been stirred for electric vehicles and the potential benefits they can realize (clean air, low carbon footprint, low energy costs) for society and its members. Although the Netherlands does not have its own automotive OEM, interest has not been less and during the last two years a large number of pilot projects started with success. In this brief article we will sketch an overview of the trends and developments in the Netherlands in electric mobility both with respect to implementation and innovation. We will go into the main drivers for the implementation of electric vehicles in the Netherlands, give an overview of the pilot projects currently running and supporting policies. Lastly, we give a short overview of the electric mobility innovations realized by Dutch companies. The relevance of electric mobility for the Netherlands is evident when looking at our geographic and socio-economic characteristics. The Netherlands has a very high population density with a total of 16.6 M inhabitants and around 400 people per square kilometer. In the heavily urbanized Randstad area of the Netherlands (the region between Amsterdam, The Hague, Utrecht and Rotterdam) population density is even higher at around 1500 people per square kilometer (7.1 M people live in the Randstad). Most of these people travel around 15 – 30 kilometer a day by car. In the Netherlands we have around 7.2 M cars, almost 1 car per 2 inhabitants, excluding vehicles for transport, distribution and public transportation. This implies a large potential for the implementation of electric vehicles to replace existing combustion engine vehicles and reduce local CO2 emissions and reduce air pollution. In addition, the Dutch population is characterized by a relatively high level of education and high GDP per capita making them more susceptible to using and buying new innovative technology, such as EVs. Moreover, the Netherlands are characterized by an efficient and high quality infrastructure with respect to roads, public transport, grids and ICT. One of the important drivers for the adoption and implementation of electric vehicles in the Netherlands is reducing air pollution in densely populated areas such as the larger cities and Randstad area. NOx and fine particles emissions cause health problems and reduce the quality of life in our cities and challenge local governments and municipalities to implement new solutions like EV, or limit the use and access of traditional ICE vehicles to areas where these emissions are too high. In addition, government, companies and consumers are more aware of the need to reduce their carbon footprint and reduce CO2 emissions. Especially in the transport and distribution market (which is large in the Netherlands) customers of these services increasingly demand more environmental friendly ways of distribution. Another driver is the need to reduce our dependence on oil and securing our energy supply. Although this is important, the Netherlands has a large reserve of natural gas and is the largest gas trader in Europe, which makes this driver less urgent in public debate. Although there have been several small scale experiments with electric vehicles in the Netherlands since 1995, after 2008 we see a large increase of pilots with electric mobility. The first pilots were primarily started by the Dutch energy utilities companies that wanted to investigate the business potential of electric vehicles and the impact on their grid and grid and charging management strategies (e.g. Eneco, Essent, and Nuon). In 2009 the Dutch government initiated the ‘Formule E-Team’, a governmental taskforce with the task to stimulate the introduction of electric mobility at a larger scale and reduce the barriers for implementation. This resulted in the start of 9 large EV pilots supported by the government in 2010. Most of these pilots concerned the use of electric vehicles in business to business markets, such as city distribution, car lease and car rental services, taxi services, company service fleets, and garbage collection cars. The reasoning behind this is that electric vehicles will be too expensive for most consumers until 2015, but in B2B markets both TCO and business cases are already, or almost, positive. A focus on B2B applications is then logical and does create awareness and interest for electric vehicles amongst the public. For these 9 pilots a total of 210 electric vehicles and necessary charging points have been implemented. These pilots will run until the end of 2011 after which all pilots will be evaluated and successful ones will be scaled up. Besides these government supported pilots, several cities in the Netherlands have started their own pilot experiments with (local) business partners and suppliers of charging stations and electric vehicles. In Rotterdam this has resulted in the implementation of several charging stations for both electric cars as electric scooters, and a support scheme for users and consumers that want to try out these electric vehicles. Rotterdam also has an interesting pilot with electric buses that drive autonomously (without driver) through a large office and business area. The city of Amsterdam has ambitious goals for the implementation of electric vehicles because of the pressure...

Read More
IECC Report
Dec06

IECC Report

GRONINGEN – On the 23rd and 24th of November D-Incert co-organized the 2nd International Electric Car Conference (IECC). Like the first IECC last year, we invited many renowned international speakers to come to Groningen and share their vision and future developments on electric mobility. The warm and nicely decorated Martiniplaza and the many side events next to the IECC at the Energy Delta Convention (EDC) made the IECC an interesting event with a large scope on the entire range of energy problems and solutions. The IECC as part of the EDC was a great opportunity to for companies to gain a network with different experts on energy production, reduction, storage and logistics. On the first day of the IECC the chairman of D-incert, Prof. Dr. Cees de Bont opened the conference. He presented the main challenges for electric driving in The Netherlands and why the Dutch industries should make an effort. In order to face these main challenges and help companies in their efforts on electric driving, Prof. De Bont presented three innovation tracks on how D-incert will work on technology development for the next 10 years. IECC was honored to have Anders Foosnæs as keynote speaker. Mr. Foosnæs is project manager of the EDISON project in Denmark. The EDISON project works on stimulating EV usage by optimizing the charging possibilities and linking it to wind energy production. EDISON builds a network to connect EV users to the renewable energy production in an efficient and economically feasible way to reduce global warming and secure energy supply. After the keynote speakers there were two parallel sessions, one on EV technology and one on battery technology. Attendants of the battery technology sessions were given the latest status of battery development and the prospects for the future (Volvo, Alistore and Renault). At the EV technology session universities presented their technology developments with companies and Mr. Yongping Chen from BYD Auto Europe presented the BYD company and their plans for the future with their electric cars. The second day opened with again two parallel sessions. The sessions were about EV Deployment Experiments and different charging technologies. Different stakeholders ranging from the local government of Amsterdam to an international bank (ING) spoke about their plans with Electric cars. Finally the IECC was concluded with a conference session with the E-car thesis award and a talk about the social historical aspects of the electric car. Prof. Dr. Johan Schot told an interesting and catching story about the first electric cars and how the electric car developed within the society. After his reading Joris Luyendijk and His Royal Highness Prince Maurits van Oranje-Nassau presented the E-car thesis award 2010 to Paul van Oorschot from the University of Eindhoven. Joris made the presentation and the wrap-up of the IECC a nice informal discussion with Auke Hoekstra. After this event and the people we spoke with from D-incert we can conclude one important thing: Stakeholders within the Dutch market for electrical driving are connected and it is time for D-incert and other organizations to start practical initiatives with the companies and knowledge organizations. Upcoming year D-incert will focus on organizing events with specific topics to attract all the right stakeholders on the specific topic to create new business and development. Sietse Vis  Marketing & Communication...

Read More