Massive Open Online Course ‘Electric Cars – Technology, Business and Policy’
Jan11

Massive Open Online Course ‘Electric Cars – Technology, Business and Policy’

Dutch INCERT proudly presents its new free Massive Open Online Course ‘Electric Cars – Technology, Business and Policy’ on EdX.org. Get an in-depth understanding of electric cars and learn about leading technologies, development of profitable business models and effective policies. For everyone with an interest in electric mobility, no university degree...

Read More
Unleash the Power of Smart Charging: Smart Charging Challenge hackathon
Dec21

Unleash the Power of Smart Charging: Smart Charging Challenge hackathon

INVITATION Unleash the Power of Smart Charging Smart Charging Challenge hackathon March 9 and 10 2018, Amsterdam, The Netherlands In our future energy system we will live, work and drive using energy from the sun and wind. The supply of solar and wind energy is growing rapidly and in 2025 a million electric vehicles will drive around the Netherlands. By linking these two developments, enormous opportunities emerge to accelerate the energy transition. In the Netherlands we are shaping this development using smart charging. We charge our electric vehicles when there is an abundant supply of solar and wind energy, and avoid peak hours on the electricity grid. We use the batteries of electric vehicles to store this renewable energy for later use. Currently there are only a limited number of applications that utilize smart charging. We want to give an impulse to smart charging and release all its power! In order to realize this, we have to work together on smart solutions. That is why we are inviting you to join the Smart Charging Challenge hackathon to unleash all the possibilities of smart charging. The best ideas will get a monetary reward and will receive support to further develop and implement their idea. The hackathon focuses on a number of challenges, including ➢ Improving the (local) use of excess solar power; ➢ Balancing the energy flows in the grid; ➢ Making it easy to find the best available charging spot. You will be provided with a wide variety of data sources to use, experts to consult, interesting speakers, networking opportunities, food and entertainment. Visit our website and subscribe for updates on the Smart Charging Challenge! The Smart Charging Challenge is an initiative from the Living Lab Smart Charging. We are an open platform in which parties work together on our future energy system. At increasingly greater scale we are testing how we can improve Smart Charging applications. We focus on innovation and sharing knowledge, and we support others with the development of new projects. Not only in the Netherlands, but also...

Read More
RDM Campus: on the move for future mobility
Nov10

RDM Campus: on the move for future mobility

Duurzame mobiliteit is internationaal een hot issue. Het wordt de economische motor voor een metropool als Rotterdam met haar wereldhaven en wegtransport. RDM Campus is hét laboratorium waar studenten, docenten en professionals elkaar multidisciplinair inspireren tot nieuwe inzichten. Met een duidelijke focus op Rotterdam leidt dat tot bereikbare, werkende en duurzame oplossingen onder het motto: schoon, stil en zuinig. De logistieke highlights. “Future Mobility is geen dagdromerij”, benadrukt Frank Rieck nog even. Rieck is lector Future Mobility aan Hogeschool Rotterdamen verbonden aan het KenniscentrumSustainable Solutions RDM. “Studentenwerken zelfstandig aan concrete projecten met een duidelijke doelstelling en worden afgerekend op de resultaten. Uiteindelijk is de vraag: Hoe heb je de vernieuwing in Rotterdam vooruit geholpen?” Duurzame innovatie komt tot stand door onderzoeken en experimenteren. “Het eMobility-Lab richt zich op onderzoek naar elektrische mobiliteitsconcepten die al actief zijn in Rotterdam. Wat zijn de kosten, het onderhoud, het energieverbruik en de veiligheid van bijvoorbeeld taxi’s, vuilniswagens, elektrische scooters, leenauto’s als Green Wheels en de eBusz van de RET?” Hogeschool Rotterdam en het eMobility-lab van RDM Campus monitoren de prestaties van de twee eBusz-en. “Tachtig procent van ons vervoer, zoals de metro en de tram, is al elektrisch. De RET is vooruitstrevend. Alleen de bussen rijden nog op diesel”, vertelt Jen Fongers, chef Vlootservicesbij RET. “In 2010 is een proef gestart met twee gelede Mercedes Citaro-G-Hybrid bussen. Ze rijden elektrisch en de accu’s worden opgeladen met remenergie en door een kleine dieselgenerator. Dat resulteert in een aanzienlijke brandstofbesparing, minder geluid en meer rijcomfort. In samenwerking met RDM Campus experimenteren wij tot halverwege 2012 met de eBusz-en op het traject tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal. De eBusz is een nieuwe VDL-bus, type Citea, die door e-Traction in Apeldoorn is omgebouwd tot een elektrisch aangedreven bus met de nieuwste generatie wielnaafmotoren. Er zit een groot accupakket op het dak, dat ’s nachts oplaadt aan een laadpaal in de stalling en tijdens de rit bijlaadt door remenergie terug te winnen en door de ingebouwde range extender. Bijzonder is dat deze bus vier van de ongeveer tien uur per dag volledig stil, dus zonder werkende dieselmotor, kan rijden. De bus stoot dan geen CO² en fijnstof uit. De milieukritische zones in de Rotterdamse binnenstad zijn via GPS afgebakend en hier schakelt de eBusz automatisch het dieselaggregaat uit. De besparing van de benodigde energie(diesel en laadstroom) kan met deze technieken oplopen tot veertig procent. Bussen met elektrische aandrijving bieden meer comfort, omdat ze stil en schokvrij rijden. Iets dat reizigers en chauffeurswaarderen.” “Een ander innovatieproject waar studentenen bedrijfsleven samenwerken is de ontwikkeling van het mobiliteitsconcept met een elektrisch, driewielig voertuig voor in de stad”, vervolgt Rieck. “Het idee van EXOR , deelnemer aan de RDMCampus incubator Dnamo, is geïnspireerd op de Witkar uit het hippietijdperk. Een leenauto waarbij je met een pas incheckt en die op een aantal depots in Rotterdam weer kan worden ingeleverd. Het gaat hier om de technische ontwikkeling van het voertuig, maar ook om de antwoorden op vragen als: hoe is het concept te beheren? Met welk betalingssysteem? Hoe blijft er een goede verdeling van de stadsauto op de verschillende locaties in de stad?” “Er loopt verder een interessante studie naar de logistieke bewegingen van wegtransport dat in de Rotterdamse haven blijft. Het onderzoek concentreert zich op het terrein van ECT om het af te bakenen en concreet te houden. Als we grip krijgen op de logistieke behoeften, zijn wij ook in staat technische oplossingen te bedenken en te realiseren.” Dat we resultaat gericht werken, hebben we al aangetoond met de komst van de groene veerverbinding van de Willemskade,via St. Jobshaven en Katendrecht,naar Heijplaatwaar RDM Campus is gevestigd. De nieuwe, snelle catamaran op aardgas is het resultaat van een studie van studenten op RDM Campus voor Aqualiner. In tien minuten sta je – schoon, stil en zuinig – van de Willemskade op Heijplaat. Met de auto of het openbaar vervoer doe je er een half uur tot drie kwartier over. ‘Sustainable Solutions’ zoeken we dichtbij huis.” tekst: Suzanne...

Read More
Q&A Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010-2020
Jul13

Q&A Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010-2020

Q: Wat doet D-INCERT? A: Voor het realiseren van de innovatiesporen is nauwe samenwerking tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheid een belangrijke voorwaarde. D-INCERT (Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief van de drie technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente en de Hogescholen Rotterdam en Arnhem/Nijmegen, als platform om wetenschappelijk onderzoek, technologische innovatie en onderwijsvernieuwing nauw te kunnen verbinden met de transitie naar elektrisch vervoer in Nederland. De benadering van D-INCERT is precompetitief en gericht op onafhankelijke kennis- en technologieontwikkeling en heeft tot doel een strategische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de marktadoptie van elektrische mobiliteit in Nederland. Q: Wat is de aanleiding om deze Innovatieagenda uit te brengen? A: Omdat de ontwikkelingen rond elektrisch rijden elkaar in hoog tempo opvolgen, is een adequaat kennismanagement noodzakelijk. Dit was aanleiding voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om in december 2009 D-INCERT de opdracht te verlenen om bestaande kennis en technologische mogelijkheden rond elektrisch wegtransport in Nederland te inventariseren. Dit heeft geresulteerd in het werkdocument Verkenning elektrisch rijden, deel 1: technologische onzekerheden en uitdagingen rondom elektrisch rijden in Nederland, wat verscheen in augustus 2010. Door allereerst een objectieve kennisbasis vast te stellen, en onzekerheden en kennisvragen te identificeren, kon vervolgens in nauwe samenspraak met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden een nationale innovatieagenda voor elektrisch rijden in Nederland worden ontwikkeld. Dit is het huidige deel 2: innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010-2020. Q: Wie hebben er aan meegewerkt? A: Aan deel 1, dat in augustus 2010 verscheen, hebben ruim dertig experts gewerkt van verschillende universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. Zij hebben de belangrijkste technologische aspecten geïnventariseerd die van belang zijn voor de transitie van mobiliteit op basis van fossiele brandstoffen naar oplaadbare elektrische voertuigen. Zij verzamelden de kennisvragen die nog beantwoord moeten worden om de introductie te faciliteren van het door het kabinet voorziene aantal van 200.000 elektrische voortuigen per 2020. Aan deel 2 is in nauwe samenwerking met belanghebbenden vanuit het bedrijfsleven en de industrie gewerkt aan een innovatieagenda en bijbehorende innovatiesporen. Er zijn experts uitgenodigd die allen werken aan (technologische) innovaties op het gebied van elektrisch rijden, dan wel gebruikers- en marktbehoeften vertegenwoordigen. In onderstaand overzicht zijn de deelnemende organisaties weergegeven. Per organisatie zijn één tot vier experts betrokken geweest.   AGV   Gemco   NXP Semiconductors Alliander Gemeente Amsterdam PBL ANWB Gemeente Rotterdam PEEC-POWER ARN Goudappel Coffeng Phillips App Tech ATC Grontmij ProRail Athlon Car Lease HAN Provincie Noord-Brabant Benteler Hogeschool Rotterdam Punch Powertrain CE Delft HTAC RDW DAF HTAS Rotterdam DS+V DTI Imtech Schiphol The Grounds QWIC Ing Bank Small Advanced Mobility ECN Innopay Spijkstaal Elektro Ecomovement Innosys Engineering Stadsgewest Haaglanden Eneco KEMA Stedin Enexis Ministerie van V&W SWOV Epyon Mirco Turbine Technology (MTT) TNO Essent MisterGreen TNO Automotive E-traction Nedcar TomTom International Exendis Newmotion TU Delft Formula Zero Nuon TU Eindhoven Q: Wat gaat D-INCERT met deze innovatieagenda doen? A:We hebben in deze innovatieagenda deze negen innovatiesporen gedefinieerd, waarop we nu de versnelling op gang willen brengen. Dit doen we door projecten op te starten, lopende projecten op dit vlak bij elkaar te brengen, partijen bij elkaar te brengen, standaarden neer te zetten. Al onze activiteiten zijn gericht op het creëren van focus, versterking van samenwerking, het intensief leren van de praktijk en het beter aanspreken van Europese middelen voor innovatie. Op deze wijze wil D-INCERT een strategische bijdrage geven aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de marktadoptie van elektrische mobiliteit in...

Read More
Report on seminar ‘Laadgedrag en autogebruik’
May25

Report on seminar ‘Laadgedrag en autogebruik’

AMSTERDAM – Onder grote belangstelling werden vrijdag 20 mei twee presentaties gegeven op het D-INCERT seminar laadgedrag en autogebruik. Ingo Bunzeck van ECN presenteerde resultaten van een deelonderzoek naar voorkeuren voor laadplaatsen uit het zevende kaderprogramma G4V, waarin ECN participeert. Robert van den Brink van Goudappel Coffeng presenteerde de resultaten van zijn studie naar hoeveel huishoudens kunnen rijden in een elektrische auto, zonder daarbij concessies te hoeven doen aan hun huidige autogebruik. Na elke presentatie was er ruimte voor discussie met de zaal, waarna ook het aanwezige expertpanel (Roland Steinmetz; gemeente Amsterdam, Klaas Hommes; TenneT, Kees Maat; TU Delft ) haar mening gaf. Over het onderzoek naar voorkeuren voor laadplaatsen werd vanuit de zaal gevraagd in hoeverre het mogelijk is om in de huidige introductiefase waarin we nu zitten, mensen vragen te stellen over een product dat we nog niet in voldoende mate kennen. De vergelijking werd getrokken met het uitsturen van een vragenlijst over mobiele telefonie in de jaren 80. Vanuit het expertpanel stelde Roland Steinmetz (Gemeente Amsterdam) voor om als volgende stap een vragenlijst uit te sturen onder de 500 rijders van elektrische auto’s in Nederland. Kees Maat (TU Delft) uitte zijn zorg dat mensen in deze vragenlijst een mening geven over dingen die ze nog niet weten. Anderzijds is het goed om hun verwachtingen te kennen. Kritisch stond Maat ten overstaande van de onderzoeksmethode, aangezien het niet een willekeurig geselecteerde groep betreft. Ook plaatste Maat een kanttekening bij de kritische houding van de Nederlanders ten opzichte van het bereik van een elektrische auto. Vanuit het publiek werd opgemerkt dat de gemiddelde kennis van Nederlanders over auto’s beperkt is aangezien wij geen automotive land zijn. Vervolgens ontstond een discussie in hoeverre het laadgedrag van consumenten kan veranderen vanaf het moment dat ze de elektrische auto langer in hun bezit hebben. Na de pauze presenteerde Robert van den Brink van Goudappel Coffeng de resultaten van zijn studie, onderzoek is gedaan naar hoeveel huishoudens kunnen rijden in een elektrische auto, zonder daarbij concessies te hoeven doen aan hun huidige autogebruik. Hij concludeerde dat er geïnvesteerd dient te worden in thuis laden en laden op het werk. Vanuit het publiek werd gevraagd naar het vervolgonderzoek, wat volgens Van den Brink dient te gaan over verplaatsingsgedrag (op welke punten krijgt men een probleem met zijn accu). Kees Maat gaf in zijn reactie aan dat mensen wereldwijd zeventig minuten van hun dag willen besteden aan reizen en dat de tijd die het snelladen inneemt, hiervan af gaat. Verder verwacht hij dat er meer ruimtelijke chaos zal ontstaan, aangezien mensen zullen gaan parkeren om te laden. Bovendien zullen er meer voertuigen bij komen, waardoor er meer voertuigen zijn om te laden op de beschikbare laadinfra. Van den Brink gaf aan eveneens een nieuwe uitdaging te zien in het efficiënt omgaan met beschikbare ruimte, aangezien je geparkeerde auto’s een laadplek wilt bieden. Klaas Hommes vroeg om een vervolgstudie waarin de effecten op het net worden onderzocht en de gevolgen voor de beschikbare parkeerplekken. Aangezien het niet overal mogelijk is om op eigen terrein te laden, blijft openbare laadinfrastructuur van belang. En omdat laadinfra een direct verband heeft met de actieradius van het voertuig, is de aanleg van laadinfra een middel om de angst met betrekking tot de actieradius weg te nemen. Roland Steinmetz gaf aan dat volgens hem laadinfrastructuur de sleutel tot succes van de elektrische auto is. De telegraafkop die naar aanleiding van het verschijnen van deze studie is verschenen, kwam gelegen, omdat deze de gemiddelde consument afschrikt, waardoor er gelegenheid is om in de tussentijd de problemen met laadinfrastructuur op te lossen. In de discussie die vervolgens ontstond, ging het over het eventuele effect dat elektrisch rijden leidt tot aanschaf van meer auto’s of mobiliteitsconcepten per huishouden. In hoeverre zal men juist de grotere benzineauto wegdoen na aanschaf van een elektrische auto. Ook werd er stil gestaan bij de verschillende laadmogelijkheden die al worden...

Read More
AutoRAI 2011: temptation of the electric car
Apr22

AutoRAI 2011: temptation of the electric car

It is quite clear from the 2011 AutoRAI, and certainly when compared to the previous edition of the AutoRAI in 2009, that electric road transport has a prominent place in the reporting on the automotive landscape of the future. A large number of manufacturers, led by Opel and Renault, presented their new electric models. On 14 April a VIP/temptation day was held to show potential users the current situation regarding electric road transport. The day attracted a huge amount of interest, with His Royal Highness Prince Maurits – chairman of the Formula E taskforce that is working on behalf of the Dutch government to smooth the way for electric road transport – posing temptingly alongside a pure Dutch electric car, the Qbee. The day also included various workshops on the benefits of electric road transport and about charging the car batteries. I was able to assist Ruud Koornstra (entrepreneur in the field of green products and also a member of the Formula E taskforce) in this battery-charging workshop. The VIP/temptation day clearly showed that not only are increasing numbers of electric cars being launched, but also that the infrastructure is improving all the time. For example, very soon it will be possible to recharge your battery quickly at the typically Dutch Van der Valk hotel-restaurant chain while you’re inside enjoying your meal. Even petrol service stations such as Total and BP are planning fast-charging stations (unlike Shell, which is avoiding electric cars like the plague). The future is bright for companies such as Epyon who see opportunities here for new products and services. For me the highlight of the VIP/temptation day was the moment when I was allowed to drive a fast electric sports car, the Tesla Roadster. It was a special treat although it also involved a mild disappointment. In my former life as a motorbiker, if I wanted to race against the fast car next to me, I would challenge him by revving my motor a bit before pulling away. Now I was probably pulling away much faster than I ever did on my motorbike, but the man in the fast car next to me didn’t even realise we were in a race. Still, maybe it’s for the best. In this way, an electric car doesn’t only give you a fast, clean and quiet driving experience, but it also keeps you from playing reckless games. Cees de Bont – Chairman...

Read More