Highlights 2016 EV in Nederland
May04

Highlights 2016 EV in Nederland

Nederlandse bedrijfsleven profiteert van groei elektrisch vervoer in 2016 In 2016 zijn bijna 25.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland. Mede dankzij de Rijksbijdrage laadinfrastructuur steeg het aantal publieke laadpunten van 7.400 naar bijna 12.000, een stijging van ruim 60%. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert hiervan. De werkgelegenheid binnen de elektrisch vervoersector is toegenomen met bijna 900 nieuwe voltijdbanen. Deze cijfers komen uit het Jaarverslag Elektrisch Vervoer 2016 dat RVO.nl in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft gepubliceerd. Highlights 2016 In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Het jaarverslag 2016 “Elektrisch vervoer in Nederland” bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Zie ook de bijlage voor het Nederlandstalige jaarverslag. Het Engelstalige jaarverslag vindt u hier. Kansen door innovatie Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer internationaal actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. Download het volledige verslag hier of lees het hieronder:...

Read More
E-mobility maakt transport goedkoper en schoner
Mar31

E-mobility maakt transport goedkoper en schoner

Het platform Electro Mobility heeft een mooie video gemaakt over hoe E-mobility het transport schoner en goedkoper kan maken. Met hun platform hopen ze organisaties op het gebied van industrie, transport en overheid te overtuigen een collectief te vormen om deze oplossingen door te voeren en te promoten binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over het platform Electro Mobility: http://www.platformelectromobility.eu/

Read More
Record aantal schone kilometers geladen
Mar27

Record aantal schone kilometers geladen

Plug-in hybrides goed voor de helft van alle elektrisch gereden kilometers Het publieke laadnetwerk voor elektrische auto’s wordt steeds beter gebruikt. In 2016 werd een record aantal schone kilometers geladen, zo’n 80 miljoen kilometers in totaal. Dat is bijna 50% groei ten opzicht van het aantal elektrische kilometers in 2015. De helft van het aantal schone kilometers komt voor rekening van plug-in hybride voertuigen. Van plug-in hybride voertuigen was het beeld dat deze vooral op benzine rijden en nauwelijks schone, elektrische kilometers rijden. Nu blijkt dat ze goed zijn voor meer dan de helft van alle schone kilometers in het onderzochte gebied. Zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en aan de totstandkoming van een fijnmazig publiek laadnetwerk. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en MRA-Elektrisch (samenwerkende overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht), uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het onderzoek baseert zich op de gegevens van meer dan 3 miljoen laadsessies op het publieke laadnetwerk in de periode 2012 tot eind 2016. In totaal zijn de afgelopen jaren 170 miljoen schone kilometers geladen op de publieke palen in de G4 en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Hoe worden laadpalen gebruikt? De steden en MRA-E monitoren in samenwerking met de HvA het gebruik van de oplaadpalen nauwlettend. Dit geeft informatie hoe het netwerk wordt gebruikt en waar eventueel meer oplaadpunten nodig zijn. Hierdoor is het mogelijk om voorspellingen te doen en in te springen op de laadbehoefte van elektrische voertuigen. Ook is deze informatie relevant voor de business case voor oplaadinfrastructuur.   Percentage geladen stroom per maand van plug-in hybrides (rood) t.o.v. 100% elektrisch (blauw), rapport Laadgedrag van PlugIn Hybride Elektrische Voertuigen op publieke laadpunten, pag. 9. Aantal schone kilometers per maand Voor meer informatie zie de pdf: ‘Laadgedrag van PlugIn Hybride Elektrische Voertuigen op publieke laadpunten’, door de HvA in opdracht van de G4 en...

Read More
Tank jij straks uit je stopcontact? College Universiteit van Nederland
Mar24

Tank jij straks uit je stopcontact? College Universiteit van Nederland

Auke Hoekstra gaat bij de Universiteit van Nederland in op het tanken van de toekomst! Wist jij dat in het begin van het automobieltijdperk alle auto’s elektrisch waren? Hoe kan het dan dat we vandaag de dag zo weinig elektrische auto’s zien? Er zijn heel wat mythes over de elektrische auto. Deze zou zwaar, traag en duur zijn. Maar dat daar niks van klopt, hoor je hieronder in het college van Auke.

Read More
Terugblik Symposium ARCHI
Feb10

Terugblik Symposium ARCHI

24 Januari jl. kwamen ruim 100 onderzoekers, academici en marktpartijen bij de HvA samen. Een dag lang stond onderzoek op het gebied van publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer centraal. Een dynamisch dialoog tussen markt en wetenschap werd tijdens ARCHI verder aangewakkerd. Deze waardevolle informatie delen wij via een digitaal magazine van het symposium. Wij nodigen u van harte uit het magazine verder in uw netwerk te verspreiden. ARCHI Magazine 2017

Read More